zmień rozmiar:

Szkolenie odbywa się w formie kursu, który realizowany jest według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy (w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia do 12 miesięcy), a dla osób bez kwalifikacji zawodowych do 12 miesięcy (w sytuacjach uzasadnionych programem nie dłużej niż 24 miesięcy). W przypadku skierowania osoby na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy, koszty tego szkolenia są finansowane z Funduszu Pracy.  

 

ohp

zielona-linia

eure