zmień rozmiar:

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia zobowiązana jest do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem przypadku, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Uwaga! Powiatowy Urząd Pracy nie refunduje kosztów szkolenia osobom bezrobotnym, które nie otrzymały skierowania na szkolenie.

ohp

zielona-linia

eure