zmień rozmiar:
  Inf. ogólne dotyczące usług szkoleniowych   Przerwanie szkolenia
  Do kogo skierowane są szkolenia   Szkolenia grupowe
  Kto może być skierowany na szkolenie?   Szkolenia indywidualne
  Okres szkolenia   Finansowanie kosztów egzaminu
  Stypendium szkoleniowe  Studia podyplomowe
  Podjęcie zatrudnienia w czasie szkolenia   Pożyczka szkoleniowa

  Plan szkoleń na rok 2018

  Plan Szkoleń na rok 2017

  Plan Szkoleń na rok 2016

  PLAN SZKOLEŃ NA 2015

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za rok 2015

Efektywność szkoleń za 2014 rok

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2014

 

 

Skierowanie na szkolenie poprzedzone jest określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania specjalistyczne finansowane z Funduszu Pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez urząd pracy, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.

  Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Możesz skorzystać z jednej z następujących form:

 

Szkolenia grupowe
   
                 
Organizowane są na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych i prognoz na lokalnym rynku pracy. Informacje o aktualnie realizowanych kierunkach szkoleń można uzyskać na tablicy informacyjnej lub t stronie internetowej urzędu. Osoba bezrobotna może zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym lub propozycję udziału w nim może otrzymać bezpośrednio od pracownika urzędu.

Szkolenia Indywidualne
                 
Kierowane są do osób, które uzasadnią celowość tego szkolenia a jego koszt w części finansowany z Funduszu Pracy w  danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.
 

Szkolenia osób bezrobotnych, mają na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej  w szczególności w przypadku:

·    braku kwalifikacji zawodowych;

· konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

·utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

DLATEGO PRZYJDŹ 

 

 

ohp

zielona-linia

eure