zmień rozmiar:

 

                                                              

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez powiatowe urzędy pracy w ramach klubów pracy i polega na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez:
uczestnictwo w szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych
dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą Klubu Pracy

Zgłoś się do Lidera Klubu Pracy - Anny Zielińskiej
zadzwoń: 086 261 30 21 przyjdź: PUP Grajewo ul. Strażacka 6a, pokój nr 16

„Takie warsztaty mobilizują nas w poszukiwaniu pracy.”
„Mam lepszą samoocenę, większą wiarę w swoje możliwości”Podniosłem własną samoocenę.”
„Nauczyłam się pozytywnego myślenia.”
 „Podniosłem własną samoocenę.”

Aktywność jedyną szansą znalezienia zatrudnienia.  
 Nie znasz zasad funkcjonowania rynku pracy?
Nie umiesz pisać dokumentów aplikacyjnych?
Nie wiesz jak aktywnie szukać pracy? 
Zgłoś się do Lidera Klubu Pracy !

Czekamy na Państwa !  

Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dn. 25 kwietnia 2008r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) , Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

ohp

zielona-linia

eure