zmień rozmiar:

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRAJEWIE REALIZUJE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 PN „ZMOTYWOWANI I AKTYWNI (III)”

 

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU

 01.01.2017-31.12.2017

 

CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA OSÓB OD  30 ROKU  ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GRAJEWSKIM

 

WSPARCIEM OBJĘTYCH ZOSTANIE  100 OSOB BEZROBOTNYCH W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRAJEWIE, ZAKWALIFIKOWANYCH DO I LUB II PROFILU POMOCY, NALEŻĄCYCH CO NAJMNIEJ DO JEDNEJ Z PONIŻSZYCH GRUP :

 

  • osoby powyżej 50 roku życia (co najmniej 25 %),
  • osoby z niepełnosprawnościami (co najmniej 2,2%),
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne (co najmniej 50% wszystkich uczestników)
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA

STAŻE

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRACE INTERWENCYJNE

REFUNDACJA KOSZTÓW DOPOSAŻENIA/WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

 

BUDŻET PROJEKTU NA ROK 2017 WYNOSI  1.186.431,00 ZŁ,

 

W TYM DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO -

1.008.466,00 zł.

 

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową na poziomie:

- dla kobiet – co najmniej 39%,

- dla niepełnosprawnych – co najmniej 33%,

- dla długotrwale bezrobotnych – co najmniej 30%,

- dla osób po 50 roku życia- co najmniej 33%,

- dla osób o niskich kwalifikacjach- co najmniej 38%

Zapraszamy do udziału


 

ohp

zielona-linia

eure