zmień rozmiar:

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRAJEWIE REALIZUJE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 PN „ZMOTYWOWANI I AKTYWNI (V)”

 

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU

 01.01.2019-31.12.2019

OKRES REKRUTACJI DO PROJEKTU : 01.01.2019-31.12.2019

 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE FORMY WSPARCIA PROWADZONA BĘDZIE DO WYCZERPANIA ALOKACJI

CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA OSÓB OD  30 ROKU  ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GRAJEWSKIM

 

WSPARCIEM OBJĘTYCH ZOSTANIE  126 OSOB BEZROBOTNYCH W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRAJEWIE,  NALEŻĄCYCH CO NAJMNIEJ DO JEDNEJ Z PONIŻSZYCH GRUP :

 

  • osoby powyżej 50 roku życia (co najmniej 25 %),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne (co najmniej 50% wszystkich uczestników)
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA

STAŻE- 75 osób

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - 18 osób

PRACE INTERWENCYJNE - 18 osób

REFUNDACJA KOSZTÓW DOPOSAŻENIA/WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY - 15 miejsc pracy

 

BUDŻET PROJEKTU NA ROK 2019 WYNOSI  1.221.503,00 ZŁ,

 

W TYM DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO -

1.038.278,00 zł.

 

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową dla osób w najtrudniejszej sytuacji tj. :

- dla kobiet,

- dla niepełnosprawnych,

- dla długotrwale bezrobotnych,

- dla osób po 50 roku życia,

- dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 42 %.

Zapraszamy do udziału


 pdfHarmonogram form wsparcia w ramach projektu

ohp

zielona-linia

eure