zmień rozmiar:
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zrealizował Program  
„Z kwalifikacjami po pracę” kierowany do osób bezrobotnych
w wieku do 30 roku życia.
Celem Programu „Z kwalifikacjami po pracę” była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie.
Proponowane były formy wsparcia:
Ø szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
Ø szkolenie „Pracownik ds. kadrowych i płacowych” & staż,
Ø szkolenie „Prawo jazdy kat.CE” & staż,
Ø szkolenie „Nowoczesny sprzedawca” & staż,
Ø szkolenie „Kurs komputerowy” & staż,
Ø szkolenie „Obsługa sekretariatu”
Ø szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” & środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.    

Wszystkie osoby biorące udział w programie zostały objęte Indywidualnym Planem Działania.  

ohp

zielona-linia

eure