zmień rozmiar:

 PUP logoPośrednictwo pracy jest prowadzone  nieodpłatnie na zasadach:


dostępności usług dla poszukujących pracy i pracodawców
dobrowolności oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy
równości oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową

jawności, oznaczące za każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy

Fimg4 Pośrednictwo pracy polega na:

 udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
Pracodawca
zgłasza ofertę pracy pisemnie przez bezpośredni kontakt lub za pośrednictwem internetu lub faxu.
Druk oferty do pobrania na stronie urzędu
www.pupgrajewo.pl
pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy lub innego wybranego przez siebie urzędu
oferta pracy winna zawierać wszystkie wymagane dane, w przeciwnym wypadku oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację (oferta zamknięta). Do pracodawcy kierowane są osoby, które przeszły wstępną weryfikację pośrednika pracy. Oferta otwarta zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Oferty te są często realizowane bez udziału pośrednika pracy.
Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć do realizacji oferty pracy, o ile pracodawca:
zawarł w ofercie wymagania dyskryminujące kandydatów do pracy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową
w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem w tej sprawie
zgłosił ofertę pracy do innego powiatowego urzędu pracy
fimgD  Urząd Pracy w Grajewie organizuje:
giełdy pracy (gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie
targi pracy(spotkania trwające dzień lub dwa są formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy) 

Oferty pracy zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie są upowszechniane przez:
podawanie do wiadomości publicznej na tablicy ofert pracy w siedzibie urzędu
zamieszczanie w internetowej bazie ofert pracy
zamieszczanie na stronie www.pupgrajewo.pl
podawanie do mediów(prasa lokalna, portale internetowe)  


Obsługa pracodawców:

pokój nr 14
tel.:86 261 30 18; 86 261 30 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Obsługa bezrobotnych:
        pokój nr 15
tel.: 86 261 30 16; 86 261 30 32;   
       86 261 30 35; 86 261 30 26
posrednik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ohp

zielona-linia

eure