zmień rozmiar:

Nowe instrumenty rynku pracy dla osób do 30 roku życia:

  1. Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  2. Bon szkoleniowy
  3. Bon stażowy
  4. Bon zatrudnieniowy
  5. Bon na zasiedlenie

ohp

zielona-linia

eure