zmień rozmiar:

druki dla pracodawców

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
Pouczenie dla pracodawcy  
Zgłoszenie oferty pracy przez pracodawcę

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ REFUNDACJI PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Druki dla bezrobotnych

Wniosek o przyznanie dodatku aktywacyjnego
Wniosek o przyznanie prawa do stypendium na kontynuowanie nauki
Wniosek o wydanie Rp-7
Oświadczenie pracodawcy
Oświadczenie bezrobotnego  

ohp

zielona-linia

eure