„Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie jest pomoc poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia, a pracodawcom - w pozyskaniu odpowiedniego pracownika. Świadczymy usługi w sposób profesjonalny i przyjazny wszystkim klientom Urzędu”

o2

 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia  

zmień rozmiar:

 Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie pod uwagę brane są następujące kryteria:

  1. brak ofert pracy na lokalnym rynku na wnioskowanych stanowiskach
  2. okres pozostawania bez pracy
  3. miejsce ostatniego zatrudnienia i zamieszkania osoby ubiegającej się o bon

Jednocześnie informujemy, że bony przyznawane są osobom bezrobotnym do 30 roku życia, w tym osobom do 25 roku życia zarejestrowanym w Urzędzie nie dłużej niż 4 miesiące.

Wnioski są przyjmowane w sekretariacie tut. Urzędu do odwołania.

ohp

zielona-linia

eure