„Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie jest pomoc poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia, a pracodawcom - w pozyskaniu odpowiedniego pracownika. Świadczymy usługi w sposób profesjonalny i przyjazny wszystkim klientom Urzędu”

o2

 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia  

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że od 10 kwietnia 2019 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji następujących form wsparcia:

- szkoleń

- bonów szkoleniowych

- bonów zatrudnieniowych

- bonów stażowych

- bonów na zasiedlenie osób do 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Grajewie dłużej niż 4 miesiące

- prac interwencyjnych

- dofinansowania do wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia

- staży dla osób bezrobotnych do 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP     w Grajewie dłużej niż 4 miesiące

- staży dla osób bezrobotnych po 30 roku życia nieposiadających statusu osoby długotrwale bezrobotnej

- refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób powyżej 30 roku życia

ohp

zielona-linia

eure