„Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie jest pomoc poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia, a pracodawcom - w pozyskaniu odpowiedniego pracownika. Świadczymy usługi w sposób profesjonalny i przyjazny wszystkim klientom Urzędu”

o2

 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia  

zmień rozmiar:

100 lat temu na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 27 stycznia 1919 r. powołano państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

             Z okazji 100 rocznicy powstania Publicznych Służb Zatrudnienia 23 stycznia br. na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wspólnie z Wiceministrem Stanisławem Szwedem wręczyli statuetki najbardziej wyróżniającym się powiatowym urzędom pracy. Wśród nagrodzonych znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, który otrzymał wyróżnienie  za uzyskanie w 2018 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie podlaskim oraz dyplom w uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy w100-lecie istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia.

                 Wyróżnienia i statuetkę odebrała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie – Bożenna Zakrzewska.

WARSZAWA 120190131 WARSZAWA 2

30 stycznia 2019 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Białymstoku pt. „Urząd Pracy – Partnerem w drodze do sukcesu” połączona z uroczystościami z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, w których uczestniczyli Starosta Grajewski Waldemar Remfeld oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie. Zasłużonym pracownikom urzędów pracy województwa podlaskiego, w tym siedmiu pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, zostały wręczone medale za długoletnią służbę.

Medal srebrny otrzymała:

Pluszczewicz Jolanta Bożena

Medale brązowe otrzymali:

Gadomska Anna

Krymska Kamila

Lipska Anna

Lipski Robert

Romatowska Wioletta

Witkowski Marek

20190130 BIALYSTOK

ohp

zielona-linia

eure