o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza na spotkania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniach 15-19 października 2018 roku zgodnie
z harmonogramem:

Działanie

Data

Czas trwania

(godziny)

Miejsce

Forma zgłoszenia   / Kontakt

Badanie uzdolnień przedsiębiorczych

15.10.2018-19.10.2018

9.00-13.00

Pokój nr: 11,13

tel.:

86-261-30-28 86-261-30-38

 

Badanie preferencji zawodowych

15.10.2018-19.10.2018

9.00-13.00

Pokój nr: 11,13

tel.:

86-261-30-28

86-261-30-38

 

Dyżur pracowników:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta – Wydział Organizacyjny (Ewidencja Działalności Gospodarczej)

 

Eksperci odpowiadać będą na pytania dotyczące zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej

16.10.2018

9.00-11.00

Sala 18

tel.:

86-261-30-17

ohp

zielona-linia

eure