„Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie jest pomoc poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia, a pracodawcom - w pozyskaniu odpowiedniego pracownika. Świadczymy usługi w sposób profesjonalny i przyjazny wszystkim klientom Urzędu”

o2

 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia  

zmień rozmiar:

COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w 15-604 Stanisławowie 36 d w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki oraz Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 9A, 15-082 Białystok realizuje projekt „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPPD.07.01.00-20-0177/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:


1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część I (konsultacje z psychologiem, doradcą/czynią zawodową, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji cz. I)

2. Reintegracja Indywidualna (spotkania z psychologiem, coaching indywidualny, indywidualne programy terapeutyczne)
3. Reintegracja grupowa (zajęcia integrujące, warsztaty rozwoju osobistego, treningu umiejętności społecznych)

4. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część II (konsultacje z psychologiem, doradcą/czynią zawodową, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji cz. I)

5. Reintegracja zawodowa (poradnictwo zawodowe, zajęcia aktywizujące zawodowo, indywidualne zajęcia z coachem, opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

6. Szkolenia zawodowe (kończyć się będą nabyciem kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem potwierdzającym uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji)

7. Pośrednictwo pracy (pomoc w znalezieniu zatrudnienia)

8. Staże zawodowe (4 m-czne staże zawodowe z zastosowaniem metod coachingu i Job shadowingu)


Grupą docelową projektu będzie 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 18+ oraz minimum 10 osób z ich otoczenia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow.: m. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego oraz grajewskiego, które z własnej woli chcą uczestniczyć w projekcie.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie projektu: https://cognitio.edu.pl/projekty/pozytywnie-w-przyszlosc/ https://cognitio.edu.pl/projekty/pozytywnie-w-przyszlosc/ oraz pod numerem telefonu 504 476 246.


COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

ul. J. H. Dąbrowskiego 20B

15 – 872 Białystok

http://www.cognitio.edu.pl/

ohp

zielona-linia

eure