o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

  Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstokukfs we współpracy z Politechniką Białostocką organizuje IV edycję konkursu „Organizacja ucząca się 2018'' w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują

w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą i kompetencjami

pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników. Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady ,,organizacyjnego uczenia się'' w oparciu o złożonei ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze zgłoszeniowe, a przez to zachęcenie innych pracodawców do inwestycji w rozwój ich pracowników i firmy.

 

W ramach konkursu wyłonieni zostaną laureaci konkursu w trzech kategoriach pracodawców:

a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa'' (zatrudnienie do 49 pracowników)

b) ,,Średnie i Duże Przedsiębiorstwa'' (zatrudnienie od 50 pracowników)

c) ,,Sektor publiczny” - zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim.

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych od pracodawców założono w terminie

3.09.2018 - 31.10.2018 r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali w I kwartale 2019 roku. Zwycięzcy konkursu otrzymają: statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem ,,Organizacji uczącej się 2018''.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są na:

http://wupbialystok.praca.gov.plw zakładce Konkurs ,,Organizacjaucząca się 2018''.

ohp

zielona-linia

eure