o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

wykPowiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji na spotkanie, które odbędzie się   09.04.2018 r. (poniedziałek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu.

W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, który udzieli wszelkich informacji dotyczących naboru, przeszkolenia oraz służby w policji wraz z kwestionariuszami niezbędnymi do przedłożenia w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej

ohp

zielona-linia

eure