o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Ochotnicze Hufce Pracy w całym kraju realizują szkolenia w ramach zawodów uznawanych powszechnie za ginące, ale z przyszłością. W tym celu w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy powstała „Wioska zawodów ginących”, gdzie młodzi ludzie mogą uzupełnić wykształcenie kierunkowe o moduły, które poprzez swoją unikalność stają się konkurencyjne i poszukiwane. Wybierając rodzaj szkoleń kierowaliśmy się także aktualnym zwrotem w kierunku tradycji, rękodzielnictwa, rzemiosła i folkloru.

Niżej przedstawiamy zwięzłą charakterystykę poszczególnych szkoleń wraz z informacjami dodatkowymi:

  1. Rekrutacja

             W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:

            - bezrobotne i poszukujące pracy

            - uczące się w wieku 18-25 lat (młodzież ucząca się będzie kierowana na turnusy wakacyjne)

  1. Zakres kursów:

             Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego    kwalifikacji w następujących zawodach pokrewnych:

L. p.

Zawód podstawowy – wyjściowy do podjęcia szkolenia

Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów

1

ślusarz

kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne

2

stolarz

stolarz, renowacja mebli

3

murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych

brukarz, kamieniarz

4

murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych

zdun

5

kucharz i zawody pokrewne

cukiernik wg tradycyjnych receptur

6

kucharz i zawody pokrewne

piekarz wg tradycyjnych receptur

7

kucharz i zawody pokrewne

wędliniarz, masarz

8

krawiec

tkacz, krawiec

9

dekarz

dekarz, strzecharz, gonciarz

Uczestnikiem kursu może być również osoba, która ukończyła przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

  1. Forma kursów

Szkolenia trwają średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni (w tym 11 dni szkoleniowych i 1 dzień wolny – niedziela)

Zakłada się, iż uczestnicy szkoleń i instruktorzy pozostaną w ECKiW w Roskoszy przez cały czas trwania szkolenia, łącznie z dniem wolnym.

Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, który zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z Lublina. Szkolenia nie kończą się nadaniem tytułu czeladnika ani żadnym mu równoważnym.

  1. Założenia organizacyjne

- udział w szkoleniu jest bezpłatny

- uczestnicy będą mieli zapewniony transport (na zasadzie dofinansowania kosztów dojazdu) z miejsca zamieszkania do ECKiW w Roskoszy i w drodze powrotnej po zakończeniu kursu

- ECKiW zapewni uczestnikom szkoleń noclegi i wyżywienie przez cały czas trwania szkolenia łącznie z dniem wolnym - niedzielą)

- szkolenia prowadzić będą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy praktycznej nauki zawodu na warsztatach posiadających niezbędne i unikatowe wyposażenie w kontekście zawodów ginących jak również ich odniesienia do wykorzystania współcześnie

- uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu i powrotu z ECKiW w Roskoszy

- każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, a po pozytywnym zakończeniu szkolenia certyfikat poświadczający zdanie egzaminu sprawdzającego na druku MEN oraz dyplom uczestnictwa wystawiony przez Komendę Główną OHP

- szkolenia wzbogacone będą o moduł doradztwa zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy kontaktować się z pośrednikami pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży oraz MCK w Grajewie: p. Anna Bednarko

                               tel. 086 261 10 43

                                     p. Anna Łomotowska

                                    p. Bożena Brzeziak

                                    tel. 086 216 33 08

                                   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

           

 

 

Harmonogram szkoleń z zakresu zawodów ginących w ECKiW w Roskoszy w 2018 r.

Lp.

Specjalizacja

Termin

Liczba uczestników

1

Cukiernik

12-24.03

15

2

Wędliniarz

16-28.04

12

3

Cukiernik

14-26.05

15

Kamieniarz

14-26.05

15

4

Stolarz

25.06-07.07

10

Cukiernik z egzaminem czeladniczym - cz. 1

25.06-07.07

12

5

Piekarz

16-28.07

10

Kowal

16-28.07

12

6

Wędliniarz

30.07-11.08

12

Dekarz

30.07-11.08

15

Zdun

30.07-11.08

10

7

Cukiernik

20.08-01.09

12

Stolarz

20.08-01.09

10

Kamieniarz

20.08-01.09

15

8

Cukiernik z egzaminem czeladniczym - cz. 2

03-15.09

12

Kowal

03-15.09

10

9

Piekarz

17-29.09

12

Stolarz

17-29.09

10

10

Cukiernik

08-20.10

15

Razem

234

                                                          

ohp

zielona-linia

eure