o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

Nazwa przedsięwzięcia

Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy

Termin realizacji

26.01.2018 r.

 Działanie

Data

Czas trwania

(godziny)

Miejsce

Forma zgłoszenia               / Kontakt

Spotkanie informacyjne – „Krajowy Fundusz Szkoleniowy i inne formy wsparcia doskonalenia kompetencji i kwalifikacji pracodawców i pracowników”

26.01.2018r.

10.00-11.30

Sala 17

Tel.86-261-3037

Informacje dotyczące instrumentów rynku pracy skierowanych do pracodawców- konsultacje dla pracodawców

26.01.2018r.

9.00-12.00

Pokój 8

Tel.:

86-261-30-30,

86-261-30-31

ohp

zielona-linia

eure