o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza na spotkania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniach 16-20 października 2017 roku zgodnie z harmonogramem:

 

Działanie

 

Data

Czas trwania

(godziny)

Miejsce

Forma zgłoszenia/kontakt               

Badanie uzdolnień przedsiębiorczych

16.10.2017

9.00-13.00

Pokoje nr: 11,13,17

tel.:

86-261-30-21

86-261-30-41

86-261-30-28

86-261-30-38

„Mam talent”- konkurs plastyczny dla dzieci

17.10.2017

10.00-12.00

Sala 18

tel.:

86-261-30-21

86-261-30-41

Kompetencje i kwalifikacje- jak je zdobyć lub podnieść (grupowe spotkanie z bezrobotnymi)

18.10.2017

9.00-11.00

Sala 18

tel.:

86-261-30-21

86-261-30-41

Grupowa porada zawodowa „Dokumenty aplikacyjne - wizytówka przy poszukiwaniu pracy”

19.10.2017

9.00-13.00

Sala 18

tel.:

86-261-30-38

„Masz talent? Jasne, że masz!” Zajęcia z młodzieżą szkolną (mini pokaz talentów, w nawiązaniu do tego pogadanka, zabawy, quizy)

20.10.2017

11.00-13.00

Sala 18

tel.:

86-261-30-21

86-261-30-41

ohp

zielona-linia

eure