o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

kfsUprzejmie informujemy,  że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką i Gazetą Współczesną organizuje kolejną edycję konkursu „Organizacja ucząca się 2017'' w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują

w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą i kompetencjami

pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników. Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady ,,organizacyjnego uczenia się'' w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze zgłoszeniowe, a przez to zachęcenie innych pracodawców do inwestycji w rozwój ich pracowników i firmy.

W ramach konkursu wyłonieni zostaną laureaci konkursu w trzech kategoriach pracodawców:

a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa'' (zatrudnienie do 49 pracowników) _ zwycięzca zostanie

wyłoniony w każdym powiecie ziemskim i grodzkim woj. podlaskiego,

b) ,,Średnie i Duże Przedsiębiorstwa'' (zatrudnienie od 50 pracowników) - zwycięzca zostanie

wyłoniony w województwie podlaskim,

c) ,,Sektor publiczny” - zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim.

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych od pracodawców założono w terminie

l.09.2017 - 31.10.2017 r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali w I kwartale 2018 roku. Zwycięzcy konkursu otrzymają: statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem ,,Organizacji uczącej się 2017''.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są na:

http:// wupbialystok.praca.gov.pl w zakładce Konkurs ,,Organizacja ucząca się 2017''.

ohp

zielona-linia

eure