o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

  Szkolenie odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie  9 czerwca 2017 roku w Sali nr 17.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są w PUP Grajewo w pokoju nr 10 lub pod nr telefonu 86-261-3017 do dnia 2 czerwca 2017 roku.

Tematy poruszane na szkoleniu:

  • Rozpoczęcie działalności gospodarczej – procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa;
  • Finanse w firmie – podstawowe zasady księgowości, ulgi dla przedsiębiorców, kwestie podatkowe,
  • Źródła finansowania – kredyty, pożyczki, dotacje unijne, dofinansowanie
    na start i rozwój działalności gospodarczej,
  • Dotacje unijne – na czym polegają, jakie dają szanse i możliwości.

Zapraszamy !

ohp

zielona-linia

eure