o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

kfsPowiatowy Urząd Pracy w Grajewie uprzejmie informuje że: 

w terminie od 13.02.2017 r do 17.02.2017 r. 

będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownikówi pracodawcy

Zapraszamy Pracodawców, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017 do składania wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego. Nabór powtarzany będzie do wyczerpania limitu środków z KFS. Nabór na rezerwę KFS zostanie ogłoszony po wykorzystaniu środków limitu głównego z KFS .

Przyznawanie środków z KFS odbędzie się na nowych zasadach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2155 ze zm.).

W związku z powyższym

Zasady Przyznawania Pracodawcy środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie wraz z innymi załącznikami do pobrania zamieszczono poniżej.

 

UWAGA

W przypadku dużego zainteresowania środkami KFS PUP w Grajewie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów, tj.:

- w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski KFS pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, które wpłyną w terminie innym niż wskazany przez Urząd, zostaną zwrócone Pracodawcy bez rozpatrzenia.

 

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznegobędą przyjmowane od 13.02.2017 r. do 17.02.2017 r. w sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie (pokój 2, I piętro), ul. Strażacka 6A w godzinach 730 - 1530.

- drogą elektroniczną (Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

 

Szczegółowe informacje dotyczące KFS można uzyskać bezpośrednio w PUP w Grajewie, pok. 9,

osoba do kontaktu – Anna Gadomska, tel. (86) 261-30-37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2.Barometr zawodów 2017 województwo podlaskie

3.Zasady przyznawania środków KFS 2017 r.

4.Wniosek o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego

5.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

ohp

zielona-linia

eure