o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Program Dnia Otwartegoorganizowanego  w dniu 26 stycznia  2017 roku  w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie

Działanie

Data

Czas trwania

(godziny)

Miejsce

Forma zgłoszenia

/Kontakt

Określanie preferencji zawodowych oraz uzdolnień przedsiębiorczych przez doradców zawodowych

26.01.2017

8:00 – 12:00

PUP Grajewo

Pokoje: 11,17

Krajowy Fundusz Szkoleniowy- spotkanie informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców dotyczące priorytetów wydatkowania środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników w 2017 roku

26.01.2017

10:00 – 11:00

PUP Grajewo

Pokój: 18

Grupowa informacja zawodowa –sposoby planowania kariery, metody szukania pracy, instrumenty wsparcia umożliwiające przekwalifikowanie osób bezrobotnych

26.01.2017

12:00 – 13:00

PUP Grajewo

Pokój: 18

ohp

zielona-linia

eure