o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

logomogą uczestniczyć on-line (np. czat online, seminarium online, video konferencja) 11 kwietnia 2016r. w godz. 11 – 18 w Dniu Pracy Online, organizowanym przez niemiecką sieć EURES.

W tym celu należy zarejestrować się na stronie: www.europeanjobdays.eu . Wybrać menu Events. Z listy wydarzeń wybrać Hospitality Berlin European Spring Online Job Day. Przycisnąć przycisk: Zarejestruj się zamieszczony u góry strony.

ohp

zielona-linia

eure