o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że organizuje cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z pracodawcami powiatu grajewskiego, którego celem jest wymiana informacji, m.in. o formach wsparcia proponowanych przez Urząd (w tym o nowych formach) i doświadczeń odnośnie dotychczasowej współpracy.

 Proponowane terminy spotkań (do wyboru):

- 19.04.2016r.

- 21.04.2016r.

- 26.04.2016r.

- 28.04.2016r.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt z Urzędem:
nr tel. 86-261-30-24 ( P. Krystyna Górska ) lub e-mail:posrednik.pracodawca@ pupgrajewo.pl

ohp

zielona-linia

eure