o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza 27 stycznia 2016 roku na dzień otwarty.

 

 

Działanie

Data

Czas trwania

(godziny)

Miejsce

Forma zgłoszenia / Kontakt

Określanie preferencji zawodowych oraz uzdolnień przedsiębiorczych przez doradców zawodowych

27.01.2016

8:00 – 12:00

PUP Grajewo

Pokoje: 11,17

Dyżur pracowników:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta – Wydział Organizacyjny (Ewidencja Działalności Gospodarczej)

Eksperci odpowiadać będą na pytania dotyczące zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej

27.01.2016

 

 

 

 

10:00 – 12:00

PUP Grajewo

 

 

 

 

 

Pokój: 17

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupowa porada zawodowa – „Krok po kroku ku własnej firmie”

27.01.2016

09:00 – 13:00

PUP Grajewo

Pokój: 18

ohp

zielona-linia

eure