o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza na spotkanie edukacyjno-informacyjne

"Bezpieczna praca - bezpieczne wyjazdy"

skierowane do osóbzainteresowanych wyjazdami za granicę w celach zarobkowych, które odbędzie się

dn. 04.11.2015r. (środa) o godz.10.00 w salikonferencyjnej Urzędu (pokój 17)


W spotkaniu uczestniczyć będzie doradca EURES
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz

pracownik Zespołu Prewencji Kryminalnej,Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

ohp

zielona-linia

eure