o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że w jednostkach wojskowych na terenie kraju są możliwości podjęcia pracy w Wojsku Polskim, w charakterze żołnierza zawodowego.

Jednostki wojskowe na terenie całego kraju posiadają wolne stanowiska dla osób zainteresowanych pracą w charakterze żołnierza zawodowego, które odbyły służbę wojskową. Natomiast dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej.

Oferta skierowana jest do ochotników, zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, w przedziale wiekowym od 19 do 35 lat, niekaranych za przestępstwo umyślne, posiadających obywatelstwo polskie, kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” i sprawnych fizycznie.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że w dniu 28 października 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 18 (niski parter) Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie odbędzie się szkolenie, które przeprowadzą przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży.

Zapraszamy osoby chętne do pracy w Wojsku Polskim.

ohp

zielona-linia

eure