o2
 Krajowe oferty pracy

eures

Zagraniczne oferty pracy

 Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

 Najnowsze aktualności i wydarzenia   

 

  KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp.
Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia pracy na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  może podlegać karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.
W związku z powyższym, celem uniknięcia ww. konsekwencji,  urząd przypomina wszystkim osobom bezrobotnym o obowiązku niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 7 dni zgłoszania faktu podjęcia każdej pracy zarobkowej do tutejszego urzędu.

zmień rozmiar:

że Pan Tomasz Paszkowski właściciel
firmy NAPRAWA AGD Pl. Niepodległości 7 w Grajewie uzyskał tytuł

Kapitalny Przedsiębiorca Powiatu Grajewskiego

GRATULUJEMY

 

Tytuł może zostać przyznany osobie, która otrzymała środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 6.1.3 EFS, nadal prowadzi tę działalność, zatrudnia pracowników oraz kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

 

 

ohp

zielona-linia

eure